Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain täytäntöönpanosta 5.10.2006/874

Näytä koko säädös

4 §

Tilapäisen työnantajan ilmoitusvelvollisuus ja työeläkevakuutusmaksun maksaminen

Mom. 1

Tilapäisen työnantajan, joka järjestää työntekijänsä eläketurvan työeläkevakuutusyhtiössä tekemättä vakuutushakemusta, on viimeistään kunkin kalenterikuukauden 20 päivänä ilmoitettava työeläkevakuutusyhtiölle sen ilmoitusmenetelmiä käyttäen työntekijän eläkelain 147 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot sekä maksettava työeläkevakuutusmaksu edellisen kuukauden aikana maksamistaan palkoista. Tilapäisen työnantajan on tunnistetietoinaan nimensä lisäksi ilmoitettava yritys- ja yhteisötunnuksensa tai sen puuttuessa henkilötunnuksensa. Jos tilapäisellä työnantajalla ei ole yritys- ja yhteisötunnusta eikä henkilötunnusta, hänen on ilmoitettava nimensä lisäksi syntymäaikansa.

Edellinen pykälä – 3 § Seuraava pykälä – 5 §