Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki 19.5.2006/396

Näytä koko säädös

8 §

Mom. 1

1 momentti on kumottu L:lla 29.1.2016/70.

Mom. 2

2 momentti on kumottu L:lla 22.12.2011/1460.

Mom. 3

3 momentti on kumottu L:lla 29.1.2016/70.

Mom. 4

Jos työntekijän eläkelain 75 b §:n 2 momentin mukaiset, työntekijän riidattomasti osoittamat työansiot on ansaittu ennen vuotta 2005, eläke määräytyy näistä ansioista niiden ansaintavuonna voimassa olleiden työsuhde-eläkelakien mukaisesti. Eläke määräytyy samalla tavoin myös sellaisista työntekijän riidattomasti osoittamista työansioista, jotka on ansaittu ennen vuotta 2006, jos työntekijälle tulee määrättäväksi työkyvyttömyys-, työttömyys- tai perhe-eläke tämän lain 26 §:n 2 momentin mukaisesti. (30.12.2008/1098)

Mom. 5

5 momentti on kumottu L:lla 22.12.2011/1460.

Edellinen pykälä – 7 § Seuraava pykälä – 9 §