Työntekijän eläkelain voimaanpanolaki 19.5.2006/396

Näytä koko säädös

16 §

Mom. 1

Jos työntekijä, jonka hakemus eläkkeen maksamisesta ulkomaille on hylätty ennen 1 päivää tammikuuta 2003 voimassa olleen TEL-lain 9 a §:n nojalla, hakee eläkkeensä maksamista ulkomaille uudelleen, eläkkeestä maksetaan ulkomaille uuden hakemuksen saapumisen jälkeen erääntyneet erät.

Edellinen pykälä – 15 § Seuraava pykälä – 17 §