Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

219 §

Voimaantulo

Mom. 1

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

Edellinen pykälä – 4 osa 15 luku 218 a §