Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

215 §

Eläkeoikeuden siirtäminen Euroopan yhteisöihin

Mom. 1

Työntekijällä on oikeus siirtää tämän lain mukainen eläkeoikeutensa Euroopan yhteisöihin siten kuin eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetussa laissa (165/1999) säädetään.

Mom. 2

Euroopan yhteisöihin siirtyvään ja sieltä palautettavaan eläkeoikeuteen sovelletaan eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain säännöksiä siltä osin kuin kyseisessä laissa on tämän lain säännöksistä poikkeavia säännöksiä. (22.12.2006/1274)

Edellinen pykälä – 4 osa 15 luku 214 § Seuraava pykälä – 4 osa 15 luku 216 §