Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

214 §

Päätös teoreettisen eläkkeen määrästä

Teoreettinen eläke

Mom. 1

Jos työntekijä on työskennellyt kahdessa tai useammassa EU- tai ETA-maassa ja hän hakee kansaneläkettä, hänellä on oikeus pyynnöstä saada päätös siitä teoreettisen eläkkeen määrästä, jonka eläkelaitos ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle hänen kansaneläkkeensä laskemista varten.

Edellinen pykälä – 4 osa 15 luku 213 § Seuraava pykälä – 4 osa 15 luku 215 §