Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

209 §

Tietojen eteenpäin luovuttajan vastuu

Mom. 1

Ennen kuin eläkelaitos tai Eläketurvakeskus luovuttaa tietoja eteenpäin, sen on varmistettava, että tietojen saajalla on lain mukaan oikeus saada luovutettavat tiedot niiden alkuperäiseltä antajalta.

Mom. 2

Eläkelaitos tai Eläketurvakeskus, joka luovuttaa tässä luvussa säädetyillä perusteilla tietoja eteenpäin, on vastuussa siitä, että luovutettavien tietojen sisältö vastaa tietojen antajalta saatuja tietoja.

Edellinen pykälä – 4 osa 14 luku 208 § Seuraava pykälä – 4 osa 14 luku 210 §