Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

190 §

Työeläkevakuutusmaksupetos

Mom. 1

Rangaistus työeläkevakuutusmaksupetoksesta ja törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 29 luvun 4 a ja 4 b §:ssä.

Edellinen pykälä – 3 osa 13 luku 189 a § Seuraava pykälä – 4 osa 14 luku 191 §