Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

166 §

Vakuutusmaksujen, vastuuvelan ja eläkevastuun laskuperusteet

Laskuperusteet Vastuuvelka

Mom. 1

Työeläkevakuutusyhtiön ja eläkekassan on haettava vakuutusmaksujen ja vastuuvelan laskuperusteille sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus.

Mom. 2

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella eläkesäätiöille eläkevastuun laskuperusteet.

Edellinen pykälä – 3 osa 11 luku 165 § Seuraava pykälä – 3 osa 11 luku 167 §