Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

164 § (18.1.2013/42)

Työeläkevakuutusmaksun viivästyskorko

Viivästyskorko

Mom. 1

Jos työnantaja on laiminlyönyt työeläkevakuutusmaksun maksamisen tässä laissa, vakuutusehdoissa tai eläkekassan tai eläkesäätiön säännöissä tarkoitetussa ajassa, työnantajan on maksettava eläkelaitokselle maksun viivästymisen ajalta korkolain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen viivästyskorko.

Edellinen pykälä – 3 osa 10 luku 163 § Seuraava pykälä – 3 osa 11 luku 165 §