Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

161 §

Aiheettomasti pidätetyn työntekijän työeläkevakuutusmaksun palautus

Mom. 1

Työnantajan on työntekijän vaatimuksesta palautettava työntekijälle aiheettomasti pidättämänsä työntekijän työeläkevakuutusmaksu tai lain mukaisen työntekijän työeläkevakuutusmaksun ylittävä osa.

Mom. 2

Työntekijälle ei palauteta alle 41,89 euron kuukausiansioista pidätettyä työntekijän työeläkevakuutusmaksua, jos työntekijälle karttuu näistä kuukausiansioista 160 §:ssä tarkoitetulla tavalla eläkettä.

Edellinen pykälä – 3 osa 10 luku 160 § Seuraava pykälä – 3 osa 10 luku 162 §