Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

157 §

Konkurssipesän vastuu työeläkevakuutusmaksuista

Mom. 1

Jos työnantaja, joka on ottanut tämän lain mukaisen vakuutuksen, asetetaan konkurssiin, työnantajan tähän vakuutukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät konkurssin alkamisesta lukien konkurssipesälle. Työeläkevakuutusmaksut konkurssin ajalta maksaa konkurssipesä.

Edellinen pykälä – 3 osa 10 luku 156 § Seuraava pykälä – 3 osa 10 luku 158 §