Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

153 § (11.11.2016/945)

Työntekijän työeläkevakuutusmaksun määrä

Mom. 1

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu on 4,2 prosenttia lisättynä puolella siitä prosenttimäärästä, jolla tämän lain mukaisen vakuutuksen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu prosentteina palkasta ylittää luvun 18,2. Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu lasketaan ottaen huomioon 169 §:n 3 momentissa tarkoitetut maksun alennukset.

Mom. 2

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään vuosittain seuraavana kalenterivuonna sovellettava työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosentti.

Edellinen pykälä – 3 osa 10 luku 152 § Seuraava pykälä – 3 osa 10 luku 154 §