Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

151 §

Työnantajan oikeus saada päätös vakuutuksen perusteena olevasta työansiosta

Mom. 1

Eläkelaitoksen on työnantajan hakemuksesta annettava päätös siitä, onko työntekijälle maksettava palkka tai muu vastike sellaista työansiota, jonka perusteella työnantajan on järjestettävä tämän lain mukainen eläketurva. Päätöksen antaa se eläkelaitos, jossa työnantaja on järjestänyt tai on järjestämässä työntekijöidensä tämän lain mukaisen eläketurvan.

Edellinen pykälä – 3 osa 10 luku 150 § Seuraava pykälä – 3 osa 10 luku 152 §