Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

103 §

Eläkkeen hakeminen työntekijän puolesta

Mom. 1

Jos työntekijä ei itse pysty hakemaan eläkettä tai muutoin hoitamaan eläkettään koskevia asioita iän, vamman, sairauden tai muun syyn takia eikä hänellä ole edunvalvojaa, eläkelaitoksen hyväksymä työntekijän lähiomainen tai työntekijästä huolehtinut henkilö voi hakea työntekijän puolesta eläkettä ja muutoinkin käyttää puhevaltaa hänen puolestaan tämän lain mukaista eläkettä koskevassa asiassa.

Edellinen pykälä – 2 osa 7 luku 102 a § Seuraava pykälä – 2 osa 7 luku 104 §