Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

100 §

Palkkakertoimen ja työeläkeindeksin antaminen

Mom. 1

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa asetuksella palkkakertoimen ja työeläkeindeksin kullekin kalenterivuodelle viimeistään kaksi kuukautta ennen sen kalenterivuoden alkua, josta niitä sovelletaan.

Edellinen pykälä – 2 osa 6 luku 99 § Seuraava pykälä – 2 osa 7 luku 101 §