Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

62 §

Leskeneläkkeen maksaminen kertasuorituksena

Mom. 1

Kun leskeneläke lakkautetaan 60 §:n mukaisesti, leskelle maksetaan kertasuorituksena määrä, joka on yhtä suuri kuin hänen leskeneläkkeensä kolmen vuoden ajalta olisi ollut.

Mom. 2

Kertasuorituksen perusteena käytetään viimeksi maksettua kuukausieläkettä tai, jos eläkelaitos toimii 107 §:n mukaisena viimeisenä eläkelaitoksena, sen maksamaa eläkkeiden yhteismäärää kuukaudessa.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 61 § Seuraava pykälä – 2 osa 4 luku 63 §