Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

53 k § (29.1.2016/69)

Työuraeläke julkisten alojen eläkelain mukaan myönnetyn eläkkeen perusteella

Mom. 1

Työntekijällä on oikeus tämän lain mukaiseen työuraeläkkeeseen, jos hänelle on myönnetty työuraeläke julkisten alojen eläkelain 51 §:n perusteella.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 53 j § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 53 l §