Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

45 §

Työkyvyttömyyseläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuus

Mom. 1

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitokselle työkykynsä palautumisesta, ryhtymisestään ansiotyöhön ja kuntoutuksen keskeytymisestä.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 44 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 46 §