Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

40 § (7.11.2014/870)

Eläkelaitoksen asiantuntijalääkäri

Mom. 1

Laillistetun lääkärin on osallistuttava työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden sekä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä sisältävien asioiden valmisteluun ja merkittävä perusteltu arvionsa asiakirjoihin. Eläkelaitoksen lääkäri voi merkitä arvionsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 39 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 41 §