Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

33 §

Eläkelaitoksen ilmoitusvelvollisuus

Mom. 1

Eläkelaitoksen on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle ammatillisesta kuntoutuksesta sekä kuntoutusrahaa ja -korotusta koskevasta päätöksestään.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 32 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 34 §