Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

30 §

Työkyvyttömyyseläkkeensaajan kuntoutuskorotus

Mom. 1

Jos työntekijä saa 35 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä, hänellä ei ole oikeutta 28 §:n mukaiseen kuntoutusrahaan. Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle maksetaan ammatillisen kuntoutuksen kestoajalta työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi kuntoutuskorotus. Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

Mom. 2

Osatyökyvyttömyyseläke voidaan maksaa ammatillisen kuntoutuksen ajalta täytenä eläkkeenä ja siten korotettuna kuin 1 momentissa säädetään.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 29 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 31 §