Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

27 §

Ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoutukseen

Mom. 1

Työntekijällä on oikeus saada ennakkopäätös siitä, täyttyvätkö työeläkekuntoutuksen saamisen edellytykset. Ennakkopäätös on eläkelaitosta sitova, jos työntekijä toimittaa eläkelaitokselle kuntoutussuunnitelman yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun ennakkopäätös on tullut lainvoimaiseksi.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 26 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 28 §