Työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

Näytä koko säädös

60 §

Perhe-eläkkeen lakkaaminen

Mom. 1

Leskeneläke lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton ennen kuin hän on täyttänyt 50 vuotta.

Mom. 2

Lapseneläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai hänet annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän uudelle puolisolle.

Edellinen pykälä – 2 osa 3 luku 59 § Seuraava pykälä – 2 osa 3 luku 61 §