A työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa 15.12.2004/1148 (A työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa)

(A työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa)

Näytä koko säädös

3 §

Mom. 1

Jos vakuutettuna on työntekijäin eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeen määrällistä lisäeläkettä ja vanhuuseläke alkaa myöhemmin kuin lisäeläketurvan mukaisen eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan ansaitun lisäeläkkeen määrä vakuutusmatemaattisesti siten, että vanhuuseläkkeen pääoma-arvo säilyy. Lisäturvan mukaisen eläkkeen lykkäys lasketaan koko lykkäytymisajalta eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa voimassa olevilla pääoma-arvokertoimilla. Kertoimien tulee vastata eläkkeenhakijan ikää kuukauden tarkkuudella eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa sekä eläkkeenhakijan sukupuolta.

Mom. 2

Jos vakuutettuna on työntekijäin eläkelain tai yrittäjien eläkelain mukaista vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeen määrällistä lisäeläkettä ja vanhuuseläke alkaa aikaisemmin kuin lisäeläketurvan mukaisen eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, muunnetaan ansaitun lisäeläkkeen määrä vakuutusmatemaattisesti siten, että vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen pääoma-arvo säilyy. Muunto tehdään eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa voimassa olevilla pääoma-arvokertoimilla. Kertoimien tulee vastata eläkkeenhakijan ikää kuukauden tarkkuudella eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden lopussa sekä eläkkeenhakijan sukupuolta.

Mom. 3

Jos lisäeläkejärjestely on kuulunut useamman vakuutuksen piiriin ja yhdessä tai useammassa vakuutuksessa eläkeikä on 65 vuotta alempi, muunnetaan lisäturvan mukainen eläke kunkin jakson osalta vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää siten, että 65 vuoden ikää vastaava eläke muunnetaan ensin jakson päättymishetken pääoma-arvokertoimilla viimeisen vakuutusjakson eläkeikää vastaavaksi. Näin saatu eläke muunnetaan vastaamaan eläkkeelle siirtymisikää 1 tai 2 momentin mukaisesti.

Edellinen pykälä – 2 § Seuraava pykälä – 4 §