A työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa 15.12.2004/1148 (A työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa)

(A työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa)

Näytä koko säädös

2 §

Mom. 1

Jos vanhuuseläke yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentin perusteella alkaa ennen 62 vuoden ikää, myönnetään samaan yrittäjätoimintaan liittyvä, 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen ansaittu perusturvan mukainen eläke 1 §:n 3–5 momentin mukaisesti muunnettuna alkamaan samassa, mutta kuitenkin aikaisintaan 60 vuoden iässä.

Edellinen pykälä – 1 § Seuraava pykälä – 3 §