Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 16.12.2004/1146

Näytä koko säädös

7 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Edellinen pykälä – 6 §