Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 16.12.2004/1146

Näytä koko säädös

1 §

Mom. 1

Alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ajalta karttuvaa etuutta laskettaessa otetaan huomioon etuuspäivät enintään lapsen kolmen vuoden iän täyttämispäivään saakka. Tällöin vajailta kuukausilta karttuva etuus lasketaan siten, että laskennallinen tulo jaetaan kahdellakymmenelläviidellä ja kerrotaan etuuspäivien lukumäärällä.

Seuraava pykälä – 2 §