Kunnallinen eläkelaki (kumottu) 13.6.2003/549

Näytä koko säädös

6 §

Eläketurvan lajit

Mom. 1

Eläketurvaan kuuluvat peruseläketurva ja kuntoutusetuudet. Eläketurvaan voi kuulua myös lisäeläketurva.

Edellinen pykälä – 1 luku 5 § Seuraava pykälä – 2 luku 7 §