Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

67 §

Hallinnolliset seuraamukset

Mom. 1

Viranomainen voi tehostaa antamaansa kieltoa, velvoitetta tai vaatimusta uhkasakolla, teettämisuhalla taikka keskeyttämisuhalla tai muulla hallinnollisella seuraamuksella siten kuin erikseen säädetään.

Edellinen pykälä – 4 osa 11 luku 66 § Seuraava pykälä – 4 osa 11 luku 68 §