Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

65 §

Tulkin ja kääntäjän esteellisyys

Mom. 1

Tulkkina tai kääntäjänä ei saa käyttää henkilöä, joka on sellaisessa suhteessa asianosaiseen tai asiaan, että hänen luotettavuutensa voi tästä syystä vaarantua.

Edellinen pykälä – 4 osa 11 luku 64 § Seuraava pykälä – 4 osa 11 luku 66 §