Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

46 § (11.6.2010/581)

Oikaisuvaatimusohjeet

Mom. 1

Jos päätökseen on ennen valituksen tekemistä vaadittava oikaisua erikseen säädetyssä oikaisuvaatimusmenettelyssä, ohjeet tällaisen oikaisukeinon käyttämisestä on annettava samanaikaisesti päätöksen kanssa.

Mom. 2

Oikaisuvaatimusohje on annettava myös silloin, kun erikseen on säädetty hallintopäätöksen saattamisesta viranomaisen käsiteltäväksi muuna kuin muutoksenhakuasiana.

Mom. 3

Oikaisuvaatimusohjeiden sisällöstä on voimassa, mitä 47 ja 49 §:ssä säädetään valitusosoituksesta.

Edellinen pykälä – 2 osa 7 luku 45 § Seuraava pykälä – 2 osa 7 luku 47 §