Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

42 § (8.5.2020/331)

Tietojen kirjaaminen

Mom. 1

Tiedot suullisesti esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun, on kirjattava tai muulla tavoin rekisteröitävä. Sama koskee henkilörekisteristä saatua tietoa.

Edellinen pykälä – 2 osa 6 luku 41 § Seuraava pykälä – 2 osa 7 luku 43 §