Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

32 §

Selvityspyyntö

Mom. 1

Lausuntoa tai muuta selvitystä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä.

Edellinen pykälä – 2 osa 6 luku 31 § Seuraava pykälä – 2 osa 6 luku 33 §