Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

31 §

Selvittämisvelvollisuus

Mom. 1

Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Mom. 2

Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

Edellinen pykälä – 2 osa 5 luku 30 § Seuraava pykälä – 2 osa 6 luku 32 §