Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

27 §

Esteellisyys

Mom. 1

Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.

Mom. 2

Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa.

Edellinen pykälä – 2 osa 5 luku 26 § Seuraava pykälä – 2 osa 5 luku 28 §