Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

23 a § (9.5.2014/368)

Käsittelyajan määritteleminen

Mom. 1

Viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Tämä ei koske asioita, joiden käsittelylle on säädetty määräaika.

Edellinen pykälä – 2 osa 5 luku 23 § Seuraava pykälä – 2 osa 5 luku 24 §