Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

18 §

Asiakirjan saapumispäivä

Mom. 1

Asiakirjan katsotaan saapuneen viranomaiseen sinä päivänä, jona asiakirja on annettu viranomaiselle.

Mom. 2

Postitse lähetetyn asiakirjan saapumispäiväksi katsotaan myös se päivä, jona lähetys on saapunut viranomaisen postilokeroon tai viranomaiselle on toimitettu ilmoitus lähetyksen saapumisesta postiyritykseen.

Edellinen pykälä – 2 osa 4 luku 17 § Seuraava pykälä – 2 osa 4 luku 19 §