Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

17 §

Asiakirjan lähettäjän vastuu

Mom. 1

Asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa.

Mom. 2

Asiakirjan lähettäjälle on pyynnöstä annettava todistus asiakirjan kirjaamisesta tai muusta rekisteröinnistä.

Edellinen pykälä – 2 osa 4 luku 16 § Seuraava pykälä – 2 osa 4 luku 18 §