Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

16 §

Asiakirjan sisältö

Mom. 1

Viranomaiselle toimitettavasta asiakirjasta on käytävä ilmi, mitä asia koskee. Asiakirjassa on mainittava lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Edellinen pykälä – 1 osa 3 luku 15 § Seuraava pykälä – 2 osa 4 luku 17 §