Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

11 §

Asianosainen

Mom. 1

Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Edellinen pykälä – 1 osa 2 luku 10 § Seuraava pykälä – 1 osa 3 luku 12 §