Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

9 §

Hyvän kielenkäytön vaatimus

Mom. 1

Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Mom. 2

Asiakkaan oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisessa asioidessaan on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tai mitä johtuu Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista.

Edellinen pykälä – 1 osa 2 luku 8 § Seuraava pykälä – 1 osa 2 luku 10 §