Hallintolaki 6.6.2003/434

Näytä koko säädös

3 §

Soveltaminen hallintosopimuksiin

Mom. 1

Tätä lakia sovellettaessa hallintosopimuksella tarkoitetaan viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa sopimusta julkisen hallintotehtävän hoitamisesta tai sopimusta, joka liittyy julkisen vallan käyttöön.

Mom. 2

Hallintosopimusta tehtäessä on noudatettava hyvän hallinnon perusteita ja riittävällä tavalla turvattava niiden henkilöiden oikeudet sopimuksen valmistelussa sekä mahdollisuudet vaikuttaa sopimuksen sisältöön, joita sovittava asia koskee.

Edellinen pykälä – 1 osa 1 luku 2 § Seuraava pykälä – 1 osa 1 luku 3 a §