Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13

Näytä koko säädös

17 §

Päätösasiakirjan jäljennös

Mom. 1

Asianosaisella on päätösasiakirjassa olevan viranomaisen sähköisen allekirjoituksen voimassaoloajan päätyttyä oikeus pyynnöstä saada maksutta päätösasiakirjan jäljennös.

Edellinen pykälä – 4 luku 16 § Seuraava pykälä – 4 luku 18 §