Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13

Näytä koko säädös

8 §

Vastuu sähköisen viestin perillemenosta

Mom. 1

Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla.

Edellinen pykälä – 2 luku 7 § Seuraava pykälä – 3 luku 9 §