Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13

Näytä koko säädös

14 §

Sähköisen viestin tekninen muokkaaminen

Mom. 1

Viranomainen voi teknisesti muokata sähköistä viestiä, jos se on tarpeen viestin saattamiseksi luettavaan, tallennettavaan tai arkistoitavaan muotoon.

Edellinen pykälä – 3 luku 13 § Seuraava pykälä – 3 luku 15 §