Työttömyysetuuksien rahoitusL 24.7.1998/555 (Työttömyysetuuksien rahoitusL)

(Työttömyysetuuksien rahoitusL)

Näytä koko säädös

26 a § (17.4.2020/238)

Työttömyysvakuutusrekisteri

Mom. 1

Työllisyysrahasto pitää sille tässä laissa säädettyjen työttömyysvakuutusmaksuja koskevien asioiden hoitoa varten työttömyysvakuutusrekisteriä.

Edellinen pykälä – 9 luku 26 § Seuraava pykälä – 9 luku 26 b §