Hallintolainkäyttölaki (voimassa 31.12.2019 saakka) 26.7.1996/586

Näytä koko säädös

68 §

Valitusta koskevien säännösten soveltaminen ylimääräiseen muutoksenhakuun

Mom. 1

Menettelystä ylimääräisessä muutoksenhaussa on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä tässä laissa säädetään valituksesta.

Edellinen pykälä – 3 osa 11 luku 67 § Seuraava pykälä – 3 osa 12 luku 69 §