Eläkesäätiölaki 29.12.1995/1774

Näytä koko säädös

37 a § (30.12.2015/1670)

Mom. 1

Työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Edellinen pykälä – 5 luku 37 § Seuraava pykälä – 5 luku 38 §