Laki siirtymämaksusta muutettaessa valtion virastoja, laitoksia tai liikelaitoksia osakeyhtiöiksi 18.12.1992/1341 (SiirtymämaksuL)

(SiirtymämaksuL)

Näytä koko säädös

5 §

Mom. 1

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

Edellinen pykälä – 4 § Seuraava pykälä – 6 §